Dentus
Rezerwuj termin on-line
Bezpłatny przegląd
Mediraty

Protetyka

Zachęcamy do zapoznania się z usługami z zakresu protetyki wykonywanymi w gabinetach Dentus w Gdańsku oraz w Gdyni. Zapraszamy do zarezerwowania bezpłatnej wizyty konsultacyjnej, na której lekarz ustali plan leczenia i cenę zabiegu.

W sytuacji rozległych braków zębowych niemożliwe jest wykonanie stałych uzupełnień protetycznych (mostów). Współczesna protetyka daje możliwość uzupełnienia brakującego uzębienia i przywrócenia pierwotnych funkcji narządu żucia, dzięki wykonaniu ruchomej protezy wyjmowanej z jamy ustnej. Ważne jest to, aby mieć świadomość, że wszelkie ubytki powinny być uzupełniane w jak najkrótszym czasie po ekstrakcji, ponieważ każda luka może być niebezpieczna dla sąsiadujących zębów, które mogą się przechylać i wysuwać.

Protezy ruchome

Protezy ruchome osiadające – akrylanowe całkowite i częściowe
Przeznaczone są do uzupełniania bezzębia bądź znaczących ubytków w uzębieniu. Należy mieć świadomość, że z powodu przenoszenia siły żucia poprzez protezę na błonę śluzową jamy ustnej oraz w konsekwencji na kość, doprowadza do zaniku protezy, co powoduje, że uzupełnienia muszą być wymieniane przynajmniej raz na pięć lat. Alternatywą dla protez ruchomych są implanty (wszczepy kostne).

Protezy overdenture

Jednym z problemów w trakcie protezowania pacjentów mogą być z pewnością choroby przyzębia. Wszelkie uzupełnienia są bowiem czynnikami z założenia pogarszającymi stan periodontologiczny. Etipatogeneza utraty kości wyrostka wokół zębów z powyższymi problemami aktywuje element urazowy. Odpowiednio zaplanowane oraz wykonane protezy overdenture pomagają w skutecznym zahamowaniu postępu choroby, a także zredukowaniu sił wyważających działających na osłabione paradontologicznie zęby.

ZALETY PROTEZ OVERDENTURE

Zahamowanie resorpcji wyrostków zębodołowych

Kiedy pozostawiane są pojedyncze korzenie zębowe bądź wprowadzany jest implant – zahamowany zostaje stopień resorpcji wyrostków zębodołowych. Niższa resorpcja oznacza zachowanie wyższego pola protetycznego, co z kolei doprowadza do zmniejszenia się problemów w trakcie protezowania. Bardzo ważny jest fakt, iż implanty, które zostaną wprowadzone w przedni odcinek żuchwy zatrzymują resorpcję także w odcinkach dystalnych.

Zachowanie filarów

Zaburzenia zgryzu, przeciążenia, jak również niekorzystny stosunek długości korony do korzenia to niektóre z czynników mogących prowadzić do rozchwiania się zębów filarowych oraz utraty kości wyrostków zębodołowych. Protezy overdenture pomagają w utrzymaniu pod kontrolą tych czynników i sprawiają, że rezultat leczenia jest przewidywalny i długotrwały.

Poprawa stabilizacji protez

Protezy overdenture poza wszelkimi czynnikami stabilizującymi protezę całkowitą, korzystają również z zachowanych korzeni zębów, jak również implantów.

Lepsza retencja

Retencja protez overdenture może zostać skutecznie podniesiona, dzięki mocowaniu na korzeniach specjalnych elementów retencyjnych.

zespolenia belkowe

Zespolenie kładkowe ( belkowe) to jedno z najbardziej retencyjnych połączeń w protezach overdenture, które oparte są na implantach. Pozwala ono na zespoleniu implantów w jedną, praktyczną całość, a także odpowiednie rozdzielenie sił działających na implanty. Gwarantuje również prawidłowe utrzymanie i stabilność opartych na nim uzupełnień.
Zespolenie kładkowe to także jedno z najtrudniejszych do wykonania połączeń w protezach overdenture, biorąc pod uwagę techniczny aspekt).

zespolenia kulkowe (patryce stałe lub ruchome)

Zespolenie kulkowe bazuje na wykorzystaniu kulkowego filara (patrycy) oraz metalowej lub plastikowej matrycy, która zostaje umieszczona w protezie. Dzięki niemu możliwe jest szybkie i proste wykonanie protezy overdenture o doskonałej retencji oraz stabilizacji.

Jeśli chodzi o protezy na implantach, specjaliści od protetyki zalecają wykonanie protezy, a następnie odczekanie kilku tygodni z przymocowaniem zaczepów, dopóki proteza nie osiądzie. Protezy overdenture na implantach najczęściej wykonuje się u pacjentów z silną resorpcją wyrostków zębodołowych, kiedy to nie ma możliwości założenia implantów o należytej średnicy i długości. Z uwagi na fakt, że higiena protezy na magnesie jest bardzo łatwa do utrzymania, elementy te przeznaczone są również dla starszych pacjentów z zaburzeniami motoryki. Zastosowanie magnesów pozwala na łatwe wprowadzanie oraz wyjmowanie protezy z jamy ustnej.

inne precyzyjne elementy retencyjne (układy łączone np. belka z patrycami, belka z matrycami, itp.)

KORZYŚCI DLA PACJENTÓW PRZY STOSOWANIU PROTEZ OVERDENTURE

Lepsza estetyka

Zastosowanie protezy całkowitej, indywidualnego doboru ustawienia zębów, a także uzupełnianie brakujących tkanek miękkich może powodować to, że bardzo często wykonanie protezy overdenture jest o wiele korzystniejsze od protez częściowych, jak również mostów opartych na wszczepionych implantach.

Lepsza okluzja

O wiele łatwiejsze ustalenie wysokości zwarcia jak również centralnego zwarcia, co pozwala na dobranie korzystniejszych w danym momencie typów okluzji.

Możliwość łatwego modyfikowania protezy

Oferowane protezy wykorzystują dodatkowe elementy retencyjne umożliwiając redukcję płyty protezy.

Zachowanie propriorecepcji

Należy wspomnieć o tym, że przeniesienie siły okluzyjnej na ozębną pozwala na lepsze kontrolowanie neuromięśniowej. Pacjenci o wiele łatwiej akceptują uzupełnienia tego typu. Następuje bardziej fizjologiczne przenoszenie siły żucia.
Ta jest rozłożona na śluzówkę oraz filary, dzięki czemu przenoszenie sił jest możliwe w bardziej korzystnej formie. Dzięki skróconym zębom możliwe jest bardziej osiowe obciążenie. Bardzo ważny jest również fakt, że śluzówka jest mniej traumatyzowana.

Prosta naprawa

Naprawianie protez overdenture z reguły nie jest kłopotliwe. Dużym atutem są również niewielkie koszty naprawy w porównaniu do innych uzupełnień. Protezy te mogą być również w prosty sposób modyfikowane. Należy pamiętać, że utrata jednego z filarów zazwyczaj nie jest w stanie zmienić sytuacji wewnątrz jamy ustnej. Wówczas niezbędne jest podścielenie protezy w odpowiednim miejscu.

Protezy szkieletowe klamrowe i bezklamrowe

Jeżeli zachowane zostały w dobrym stanie resztki uzębienia możliwe jest wykonanie protez szkieletowych. Dzięki nim siły zgryzowe mogą zostać przeniesione w sposób fizjologiczny przez zęby oraz ozębną na szczękę, a to z kolei pozwala na zapobiegnięcie ich szybkiemu zanikowi. Aby wyeliminować metalowe klamry widoczne na zębach i przeznaczone do utrzymania protezy, wprowadzono na rynek całą gamę zasuw oraz zatrzasków pozwalających na utrzymanie protezy w sposób niewidoczny z zewnątrz. W takiej sytuacji niezbędne jest okoronowanie zębów, które sąsiadują z protezą.

Protezy stałe

Korony protetyczne

Zęby, które zostały najbardziej zniszczone pokryte powinny być koronami. Najlepszym do tego materiałem, który charakteryzuje się trwałością oraz obojętnością dla jamy ustnej jest porcelana. Zazwyczaj porcelana jest napalana na wewnętrzną strukturę, które została wykonana ze stopów srebro-pallad, tytanu bądź też stopów złota. Z uwagi jednak na aspekty kosmetyczne, coraz popularniejsze stają się korony pełnoceramiczne bez dodatku metalu.

W tym wypadku podbudowę wykonuje się z cerconu, który gwarantuje odpowiednią estetykę oraz trwałość, jednocześnie zachowując właściwości przyjazne dla organizmu człowieka. Jak dotąd nie mieliśmy do czynienia z reakcją alergiczną na cercon smart ceramics. Materiał, z którego zostały wykonane od wielu lat stosowany jest w powłokach termicznych w wahadłowcach, jak i w główkach sztucznych stawów biodrowych. Dzięki zastosowaniu systemu Cercon możliwe jest wykonanie pełnoceramicznych koron oraz mostów składających się z kilku koron.

Wkłady koronowo-korzeniowe

W sytuacji kiedy ząb, na który będzie zakładana korona jest mocno zniszczony, powinien być wzmocniony wkładem koronowo-korzeniowym. Taki wkład może być wykonany ze stopów metali, które w procesie utleniania doprowadzają na szarych przebarwień na dzielę lub też z włókna szklanego, które tego rodzaju powikłań nie powoduje.

Mosty

Powyżej opisane metody dotyczą wyłącznie sytuacji, kiedy mamy do czynienia z pełnym łukiem zębowym. Jeżeli w jamie ustnej w ogóle nie ma zęba możliwe jest wykonanie tzw. mostów składających się z kilku złączonych koron mających na celu uzupełnienie ubytków. Wykonanie mostu niestety wymaga także oszlifowania zębów, które sąsiadują z daną luką.

Most pełnoceramiczny Cercon Smart Ceramics

Wkłady koronowe porcelanowe

W przypadku znacznych ubytków, również w bocznych zębach leczonych kanałowo istnieje możliwość zastosowania w protetyce wkładu koronowego (inlay) zamiast plomby. Wówczas najlepiej sprawdza się porcelana. Metoda pośrednia wykorzystana do modelowania ubytku w laboratorium, umożliwia niemal perfekcyjne odtworzenie autonomicznego kształtu zęba, wraz z jego punktami stycznymi. Wkłady łączy się specjalnymi klejami z tkanką zęba, dzięki czemu zagwarantowana jest szczelność, a możliwość powstania wtórnej próchnicy w tym samym zębie jest ograniczona do minimum.

Zachęcamy do zapoznania się z usługami z zakresu protetyki wykonywanymi w gabinetach Dentus w Gdańsku oraz w Gdyni. Zapraszamy do zarezerwowania bezpłatnej wizyty konsultacyjnej.

Zakres naszych usług

Kliknij interesującą Ciebie usługę, aby uzyskać o niej bardziej szczegółowe informacje.